KICKSTART DIGITALISERING

KICKSTART DIGITALISERING

Välkommen till höstens kostnadsfria seminarier:

VAD:

Svensk industri går för högtryck. Digital teknik förändrar i snabb takt vårt samhälle och förutsättningarna för våra företag i grunden. En del behöver förändra och förnya system, tekniker och kommunikationsverktyg. Därför erbjuder vi på Valdemarsviks och Söderköpings kommun tillsammans med Teknikföretagen seminarier kring digitalisering. Länken https://www.kickstartdigi.se/  visar mer information och så även bifogad broschyr.

VEM:

”Kickstart Digitalisering” syftar till att inspirera och ge insikt till företag att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen innebär. Det är tillverkningsföretag och industriföretagare som bjuds in till dessa seminarier. Det är mest givande om du som ledare tillsammans med medarbetare på ledningsnivå deltar i seminariet (gärna mer än 1 person, 2-3 personer är lämpligt).

HUR:

Kickstart-konceptet består av kostnadsfria träffar där ni får möjlighet att samverka och få stöd med att påbörja eller fortsätta er digitalisering – oavsett var på resan ni befinner er. Vi bjuder på mat och fika. Sammankomsterna ger även möjlighet till nätverkande mellan olika verksamheter och med kommunen.

Anmälan sker till malin.osterstrom@valdemarsvik.se eller bjorn.ekengren@soderkoping.se

NÄR:

  • Seminarie 1 – 11/9 kl.13:00-19:30, inkluderar fika och middag
  • Seminarie 2 – 1/10 kl. 08.30-13.00, inkluderar fika och lunch
  • Seminarie 3 – 24/10 kl. 08.30-13.00

För anmälan och mer information, välkommen att kontakta oss (nummer och e-post nedan). Vi ser fram emot att träffa er!

Med vänliga hälsningar

Malin Österström, Näringslivsutvecklare, Valdemarsviks Kommun, Tel: 0123-193 92 malin.osterstrom@valdemarsvik.se

Björn Ekengren, Näringslivssamordnare, Söderköpings Kommun, Tel: 0121-181 61, bjorn.ekengren@soderkoping.se