Anlita studenter?

Genom Studentuppdrag.se kan ni ta del av kunskap från LiU och få nya insikter som utvecklar er verksamhet. Som en del av sin utbildning genomför studenterna skarpa uppdrag kopplade till näringsliv och samhälle. Ett bra sätt att knyta tidig kontakt med din framtida medarbetare.

Exempel på projektkurser som söker externa uppdrag
• Programmeringsprojekt – NYHET
• Livscykelanalys av ett företags produkt eller tjänst – NYHET
• Analys och problemlösning inom logistik – NYHET
• Quality Management – Six Sigma Project
Läs mer här »  https://studentuppdrag.se/