Utvecklingsstrategi Östergötland

Region Östergötland bjuder in till tre temadagar med workshops kring Utvecklingsstrategi Östergötland 2040 (RUS). Du kommer få ta del av inspirerande föreläsningar, bidra med dina egna kunskaper och ge inspel till det fortsatta arbetet. Tillsammans ska vi ge förslag på strategier för att få en god samhällsutveckling i Östergötland!

Den första temadagen fokuserar på näringsliv samt energi och naturresurser.
Dag: 12 juni
Tid: 09.00 – 16.00
Plats: Louis De Geer, Norrköping
Sista anmälningsdag: 29 maj

Målgrupper: Politiker och tjänstemän inom kommun och region, myndigheter, företag,
näringslivsorganisationer, civilsamhällets föreningar och medborgare!

Ett mer detaljerat program, och texter som är bra att läsa på i förväg, kommer skickas ut
senare.

Läs mer om temadagarna här »

https://www.regionostergotland.se/Region-Ostergotlands-kalendarium/Temadag-1-med-workshop-om-utvecklingsstrategi-for-Ostergotland1/?fbclid=IwAR3xqvaqEaFPXsR6o28a_fvFAslI3BP6W6PZ_ipnIcmv9H2mhxjaAw5wWVw