Positiv utveckling i företagsklimatet

Undersökningen från Svenskt Näringsliv visar på stigande siffror.

Undersökningens syfte är att låta företagare i Sveriges 290 kommuner att ge sin bild av hur de tycker företagsklimatet i den egna kommunen är. Den definition av företagsklimat som Svenskt Näringsliv satt upp är: Summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen. Vad som krävs för ett bra företagsklimat i respektive kommun är det bara företagarna i varje kommun som kan svara på.

Resultatet av undersökningen här i Valdemarsvik används för att se hur kommunens verksamhet kan anpassas till företagarnas behov. Det samlade resultatet av årets undersökning visar en positiv utveckling från 2,8 till 3,2. Skalan går från 1 (dåligt) till 6 (utmärkt). Högst betyg får frågan om företagen upplever någon konkurrens från det offentliga, sämst betyg får frågan om infrastruktur. Välkommen att läsa mer om resultatet på: https://www.foretagsklimat.se/enkatsvar

– Valdemarsviks kommun ser arbetet med förbättrat företagsklimat, service och attityder som en långsiktig satsning. Arbetet kräver samarbete både inom den egna förvaltningen, med näringslivet och mellan företagare. Under 2018 gjordes insatser för att främja företagsklimatet baserat på tidigare undersökningar och inspel från näringsliv och myndighetsutövare. Under 2019 har vi fortsatt att utveckla vårt arbete i samspel med berörda parter. Att förändra attityder och serviceinsatser kräver strategiskt och operativt arbete. Resultatet kommer inte alltid direkt, men resultatet av undersökningen från Svenskt Näringsliv visar att vi tagit ett steg på vägen, säger Malin Österström, Näringslivsutvecklare.