Försäljning av tobak, ny lag

Från och med 1 juli 2019 gäller en ny lag om tobak och liknande produkter. Om du tidigare anmält att din verksamhet säljer tobak och avser att göra det även efter den nya lagen träder i kraft, måste du ansöka om att fortsätta försäljningen.

Ansökan ska vara inne senast 1 november 2019. Har du startat ny verksamhet eller är ny ägare, behöver du ha tillstånd redan innan verksamheten börjar försäljningen. Har inte ansökan kommit in innan angivet datum, eller om ansökan avslås, har inte verksamheten tillstånd att sälja tobak.

Här kan du läsa mer om tobaksförsäljning och den nya lagen.