Pågående upphandlingar

Pågående upphandlingar

Valdemarsviks kommun bjuder in anbudsgivare att lämna anbud på en totalentreprenad som avser nybyggnation av två stycken förskolor inklusive mark- och grundläggningsarbeten.

https://www.opic.com/org/valdemarsviks_kommun/

.

Det finns även möjlighet att lämna anbud på markarbeten (yttre miljö) inklusive förrådsbyggnader på Sörby förskola.