Deponera dagskassa?

Bevakning av grundläggande betaltjänster 2019

Länsstyrelsen Östergötland önskar få information om de eventuella svårigheter som företagare/föreningar i er kommun upplever med att deponera sin dagskassa.

Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2009 regeringsuppdraget ” Bevakning av grundläggande betaltjänster”, som årligen rapporteras till Näringsdepartementet. Uppdraget tillkom i samband med nedläggningen av Svensk Kassaservice AB i slutet av 2008. Inom de grundläggande betaltjänsterna ingår möjligheten att betala räkningar, ta ut kontanter för privatpersoner samt dagskassehantering för företag och föreningar. Huvudfokus ligger på att bevaka hur utsatta grupper, som äldre och funktionsnedsatta, samt även att företag, har tillgång till fungerande betaltjänster.

Vi är nu intresserade av att höra oss för om företagare/föreningar i vår kommun har svårigheter med att deponera sin dagskassa?

Vi är tacksamma för återkoppling senast den 4 september.

Näringslivsavdelningen