Frukost, tema arbetskraft & kompetens 28/8

Onsdagen den 28/8 bjöds näringslivet in till frukostmöte med tema arbetskraft och kompetens. Ett 30-tal personer lyssnade till Inger Schroeder och Fia Blixt som presenterade Arbetsförmedlingens nya uppdrag och på tjänstemän från kommunen som berättade om arbetsmarknadsenhets arbete.

Både företagare och kommunens förvaltning är i behov av kompetens. Utbildning, marknadsföring, integration och samarbete kan leda till att kompetensförsörjningsfrågan tar steg framåt.

Arbetsförmedlingens uppdrag är en pågående dialog mellan regeringen och samarbetspartierna om att konkretisera januariavtalet. Det nya uppdraget kan komma att se ut ungefär så här:

  • Valfrihetssystem för matchning, vägledning och kompetensutvecklande insatser. Matchningen kommer för de allra flesta arbetslösa att skötas av fristående aktörer
  • Arbetsmarknadspolitisk bedömning som är automatiserad och datadriven så långt det är möjligt
  • Kontrollera fristående aktörer, anställnings­stöd till arbetsgivare och arbetssökandes sökaktiviteter
  • Erbjuda arbetsmarknadspolitisk statistik och analys
  • Tillhandahålla digital infrastruktur för matchning och kompetensutveckling. Utbyggd självservice

Vad betyder det här för servicen till arbetssökande och arbetsgivare?

  • Kraftigt minskade resurser kommer att påverka arbetsförmedlingens verksamhet. De kommer inte att kunna göra samma saker på samma sätt med betydligt färre medarbetare.
  • Digitala självservice och service via telefon, chatt och video byggs ut.

Läs mer om kontaktvägarna till arbetsförmedlingen här: https://naringsliv.valdemarsvik.se/foretagsservice/arbetsformedlingen/