UPPHANDLING, Revisionstjänster

Revisorerna i Valdemarsviks kommun inbjuder er att lämna anbud på uppdragen att vara sakkunniga till kommunens revisorer för granskning av styrelse, nämnder och beredningar, samt som sakkunniga till lekmannarevisorerna för granskning av kommunens bolag.

Objekt och omfattning

Revisorerna i Valdemarsviks kommun inbjuder er att lämna anbud på uppdragen att vara sakkunniga till kommunens revisorer för granskning av styrelse, nämnder och beredningar, samt som sakkunniga till lekmannarevisorerna för granskning av kommunens bolag. Uppdragen avser räkenskapsåren 2020 t.o.m. 2022 (2024).

LÄS MER HÄR!