SMARTA SÄTT ATT ÖKA FÖRETAGETS VINST

Tillväxt och lönsamhet går inte alltid hand i hand. Här tittar vi närmare på smarta sätt att öka företagets vinst.
.
• Hitta lönsamma kunder
Enligt 80/20 principen kommer 80 procent av ert resultat från 20 procent av era aktiviteter. Vilka 20 procent av era kunder och produkter producerar 80 procent eller mer av vinsten? Hitta era mest lönsamma kunder och satsa på att hitta fler av den sorten.
– Vilka volymer har din kund?
– Sprider kunden ditt varumärke?
– Utsikter för framtida relationer?
– Hur ser kundens framtid ut?
– Vilken service krävs?
– Är kunden återkommande?

• Höj priserna
Det snabbaste sättet att öka vinsten utan någon direkt ansträngning kan vara att öka priserna med (5) procent. Så länge produkterna håller samma goda kvalitet och ni levererar samma (eller bättre) service, kommer inte kunderna att skrämmas bort av marginellt högre priser.

• Minska kostnaderna
Förhandla priser med era leverantörer eller byt ut dem. Dela kostnader (kontor, material, bil etcetera) med andra. Gör stora inköp en gång om året och kanske tillsammans med andra för att få bättre rabatter? Se över hyror, lån samt både stora som små kostnader i övrigt.

• Fokus på lönsamhet
Se till att alla i ert företag har fokus på lönsamhet. Sätt tydliga mål och belöna/beröm produktiva medarbetare. Kommunicera kring målbild och hur det går längs vägen. Det skapar delaktighet och gör att alla vet vad som förväntas av dem.

• Ständig förbättring
Genom att ha mål som är mätbara och har en tidslinje kan man ha koll på effektiviteten. Följ upp vad som har gått bra och vad som kan förbättras. Lär av erfarenheter och gör ständiga förbättringar. Var beredd på att förändringar längs vägen kan vara nödvändiga.

• Går det att sälja mer och oftare?
Tänk över hur du kan få kunderna att köpa mer och oftare. Prenumerationstjänster har fungerat för många. Är det möjligt i ert företag?
Genom ständig kundkontakt känner sig kunden sedd. Det är ofta bra service som är avgörande för en kund, inte alltid pris.

• Dra nytta av andra aktörer
Tjänar dina konkurrenter mer pengar än dig – varför i så fall? Det kan röra sig om skillnader i storlek, produktionens utformning eller olika tillverkningsmetoder. Vissa skillnader är svåra att kopiera, men flera kan ge tips för din egen verksamhet.
Om dina konkurrenter annonserar i tidningar eller andra medier – se då till att synas högst upp på Google (både organiskt och via Ad Words) på relevanta sökord som är kopplade till deras kampanjer. På så sätt tar du del av reklamkampanjen men betalar bara en bråkdel av priset.

• Tjäna pengar på pengar
Om du har bra likviditet kan du öka vinsten genom att få avkastning på kassan. Det finns smarta sätt att utnyttja företagets överlikvidtet. Använd dem för att öka vinsten!
.

Självklart kan kanske inte alla punkter ovan appliceras på alla verksamheter – men kanske kan det ändå ge tips:)

KÄLLOR och mer läsning hos Almi, Företagarna, Driva eget, Verksamt, Mitt företag.