Valdemarsviks kommun klättrar i näringslivsranking

I maj kom enkätsvaren gällande Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet i landets kommuner. Idag släpptes rankinglistan som visar kommunernas placering i förhållande till varandra. Vi konstaterar att Valdemarsviks kommun har klättrat 63 placeringar från föregående år.

Svenskt Näringslivs undersökning genomförs årligen genom att företagare i Sveriges 290 kommuner ger sin bild av företagsklimatet i den egna kommunen. I maj fick vi den första indikationen på ett trendbrott i och med att omdömet i Valdemarsviks kommun steg från 2,8 till 3,2.

Idag, den 24 september 2019, släpptes rankinglistan som sammanfattar företagarnas omdömen. I en nationell jämförelse hamnar Valdemarsviks kommun på plats 221.

– Plats 221 låter kanske inte så imponerande, men årets placering är en förbättring med 63 platser från föregående år. Det är en tydlig indikation på att kommunens företagare ser positivt på samarbete, utveckling och möjligheter. Det är en mycket glädjande signal inför framtida samarbeten, säger Malin Österström, Näringslivsutvecklare i Valdemarsviks kommun.

Mer information

Läs mer om rankingen på www.foretagsklimat.se

Läs mer om Valdemarsviks resultat i rankingen.