UPPHANDLING, rivning av byggnad

UPPHANDLING, rivning av byggnad

Totalentreprenad rivning av byggnad

Valdemarsviks kommun bjuder anbudsgivare att lämna anbud på totalentreprenad för rivning av tvåplans byggnad med platta på mark.

Läs mer genom att klicka här!