Klimatkväll för Lantbrukare

Långa perioder av torka, plötsliga skyfall och varmare temperaturer är något många har fått uppleva de senaste åren. Det är förmodligen något vi kommer att få se mer av. Under klimatmötet berättar vi om vilka konsekvenser det kan få för skog- och lantbruksnäringen. Vi diskuterar också vilka verktyg som finns för att anpassa jord- och skogsbruket till det förändrade klimatet.

  • DATUM               Onsdag 20 november kl 19.00
  • PLATS                  Folkets hus Valdemarsvik
  • ARRANGÖRER    Valdemarsviks Sparbank, LRF Östergötland, Södra Skogsägarna.
  • TALARE               Magnus Mateo Edström; samordnare klimatanpassning på Länsstyrelsen i Östergötland, Peter Borring; ordförande LRF Östergötland samt Gustav Tibblin, medlemschef på Södra.
  • TILLTUGG            Kaffe och smörgås

Anmälan senast fredag 15 november;tel 0123-129 45, e-post: kerstin.magnusson@valdemarsvikssparbank.se

LÄS MER på Bankens hemsida, klicka här!