“DEN SOM VILL MEST VINNER”

Idag tar vi del av hur Business Sweden arbetar med etableringar och investeringar och hur Valdemarsvik kan vara en del av arbetet. Arrangören bakom dagens evenemang är ett projekt inom Region Östergötland “Team Östergötland” som arbetar med:
  1. Investeringsfrämjande arbete
  2. Besöksnäringsfrämjande arbete
  3. Rekryteringsfrämjande arbete
 
För att lyckas med att stödja befintlig näring och attrahera ny krävs en god samordning och vilja hos kommunen. Det krävs att vi uppfattas om ett “företag” med attraktiva erbjudanden och en stark drivkraft att göra affärer och avslut. Klimatet och viljan är avgörande för tillväxt och välmående företag. Det ska vi arbeta för att utveckla ytterligare internt i Valdemarsvik.
 
“Den som vill mest vinner”, sa Anders Granberg, tidigare etableringschef vid Luleå Näringsliv AB och huvudprojektledare för arbetet med Facebooks megadatacenteretablering i Luleå (2008–2011).  Hans team lyckades i internationell konkurrens skapa en av det största IT-genomslag som skett i Sverige. Anders kommer att stödja projektets investeringsfrämjande arbete vilket känns värdefullt med tanke på hans erfarenheter och viljan att “vinna”.
 
Det blir spännande att fortsätta resan kring investeringar, besöksnäring och rekrytering tillsammans med övriga kommuner i regionen. Vi kan lära av varandra, hjälpa varandra och tillsammans söka medel för att vidareutveckla vår region och öka intäkterna.
Nu bär det av hemåt för att lyfta strategiska perspektiv till operativ nivå:)