SKOGEN SOM SAMHÄLLSBYGGARE

Om Sverige ska bli klimatneutralt behöver vi se över materialvalen i våra hus. Byggprocessen står för 70-80 procent av en byggnads klimatpåverkan, och att bygga i trä kan reducera klimatpåverkan i den fasen med mer än 50%. Det beror bland annat på att trähus lagrar den bundna koldioxiden och är en förnyelsebar råvara. Men hur kan vi bygga snygga, smarta, hållfasta och klimatsmarta flerbostadshus och kontorsbyggnader i trä? Hur kommer vi igång? Vilka är utmaningarna – och möjligheterna?

TID: 11 december 9.00 – 12.00
PLATS: Vreta Kluster, Klustervägen 11, Vreta Kloster – Hitta hit
PRIS: Kostnadsfritt

Anmälan:

https://vretakluster.customer.eclub.se/Events/Registration/Register/2505b07d-caa9-468c-8675-aaee00a59f82