Till er alla – från oss alla:

Året börjar gå mot sitt slut och vi passar på att önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år!

Det har varit ett innehållsrikt år på många sätt. Vi har träffat företagare, föreningar, politiker, invånare och ny arbetskraft. Det har varit en rad aktiviteter som samlat oss för dialog och fortsatt utvecklingsarbete.  En hel del nya möjligheter har dykt upp som vi ska fortsätta bearbeta under 2020 – ett år som vi tror blir mycket spännande men även utmanande.

Välfärden står inför en ny situation. Den demografiska utvecklingen medför stora utmaningar, inte bara för välfärdens finansiering utan även för arbetskraftsförsörjningen. Det sätter tryck på kommunala verksamheter. Utifrån den ekonomiska situationen behöver Valdemarsviks kommun bedrivas mer resurseffektivt. Därför fortsätter vi arbetet med besparingar och effektivisering. Ett förbättrat resursutnyttjande är ett måste för att undvika tilltagande kompetensförsörjningsbrist och skattehöjningar. Båda dessa faktorer är hämmande för näringslivets utveckling och näringslivet är basen för välfärdens finansiering.

Ja, näringslivet är basen för välfärdens finansiering och otroligt viktigt för samhällsbyggnaden. Med anledning av det har vi tagit fram en Näringslivsstrategi som pekar ut vikten av att arbeta med gott företagsklimat, goda besöks- och boendemöjligheter, kompetensförsörjning och integration samt att involvera näringen i olika utvecklingsfrågor. Välkommen att läsa strategin i sin helhet genom att klicka här!

Nu önskar vi er fina helger och hoppas att ni får lite ledigt!

Välkommen att höra av dig om frågor!