Ris och Ros tack!

Den 2 januari skickade Svenskt Näringsliv ut en enkät ut till företagare i Valdemarsviks kommun. Vi är tacksamma om ni som fått ta del av enkäten svarar utifrån egna erfarenheter under det senaste året. Det hjälper oss att mäta och se vart utvecklingspotential finns och vad vi gör bra redan idag.

Årets enkät har utvecklats något och innehåller nya frågor och sakområden. Här kan man läsa mer om förändringen: https://www.foretagsklimat.se/om/uppdatering

Tack för att du hjälper oss att bli bättre!