UPPHANDLING

Rivning byggnad Ängvägen 1

Valdemarsviks kommun bjuder in anbudsgivare att lämna anbud på rivning av byggnad på Ängvägen 1. Byggnaden är i ett plan med en krypgrund av träbjälklag. Fasad består av eternitskivor.

Välkommen att läsa mer här!