Framgångsfrukost för besöksnäringen

Framgångsfrukost är ett nytt samarbete mellan Almi Östergötland och Visit Östergötland och syftet är att ge dig som företagare konkreta tips om hur du kan öka lönsamheten i din verksamhet och samtidigt erbjuder de dig en arena för nätverkande.
Innehållet kommer att vara anpassat med exempel från besöksnäringen.

Under våren bjuder de in till fyra kostnadsfria träffar:

25/2 Varumärkesbyggande online
Alla vet hur viktigt det är att nyttja digitala kanaler i sin marknadsföring men hur gör man det på bästa sätt både när det gäller tid och pengar? Kenny Johansson från Mediakonsulterna inspirerar dig att komma igång med arbetet att ta fram en digitaliseringsstrategi och handlingsplan för just ditt företag.

19/3 Samverka för att få fler besökare
Den ekonomiska föreningen Fjärdhundraland från Uppsala vann 2019 Stora Turismpriset. Kom och lyssna på Mats Thorburn och deras framgångssaga. Han berättar om hur de skapat engagemang där många små verksamheter tillsammans bildar en helhet utifrån platsens genuina förutsättningar.

28/4 Smarta sätt för hållbarhet och lönsamhet i besöksnäringen
Begreppet nudging har blivit alltmer känt, att puffa sina kunder i rätt riktning för mer hållbara och lönsamma val. Det kan handla om relativt små insatser som kan ge positiva resultat för verksamheten. Kom och lyssna på Angelika Wernersson från Västmanlands Turism som tagit fram handboken Smarta Sätt där du som företagare inom besöksnäringen får konkreta tips om hur du kan påverka dina kunders val genom ökad förståelse för beteendeekonomi.

13/5 Ekonomi och lönsamhet
Får du lätt panik när du hör begrepp som resultat- och balansräkning? Undrar du varför det inte finns pengar på kontot fast affärerna går bra? Har du någon gång önskat att det fanns ett enkelt sätt att få en ökad förståelse och överblick på ditt företags ekonomi?
Almis rådgivare förklarar på ett enkelt och pedagogiskt sätt hur du identifierar fokusområden och aktiviteter som är kopplade till företagets ekonomi. Med det ökar dina förutsättningar för högre lönsamhet och en hållbar utveckling i ditt företag.

Tid: Frukost och registrering från klockan 08.00. Föreläsningen startar klockan 08.30 och avslutas senast 10.30.
Plats: Almis lokaler på Sankt Larsgatan 18, Linköping
Kostnad: Ingen kostnad men 300 kr om avanmälan inte kommit in senast dagen innan.

Varmt välkommen !