Granbarkborrekonferens

 Skogsstyrelsen anordnar konferens den 26 februari 2020

Välkommen till en konferens där granbarkborren står i fokus! Skogliga aktörer, forskare och myndigheter delar med sig av sin kunskap och vi delar erfarenheter för att lära oss mer i den fortsatta kampen mot skadeinsekten.

Syftet med konferensen är att dra erfarenheter från genomfört bekämpningsarbete mot granbarkborre samt blicka framåt och diskutera förebyggande åtgärder.

Exempel på frågor som kommer att diskuteras under dagen är

  • Hur hanterar vi granbarkborreangrepp i olika utvecklingsstadier?
  • Vilka förutsättningar krävs för en lyckad bekämpning?
  • Hur hanterar industrin det ökade inflödet av granbarkborreskadat virke?
  • Vilka digitala verktyg kan hjälpa till att hitta skadad skog?
  • Vad säger de senaste forskningsrönen?

När och var?

Konferensen äger rum på Collegium i Linköping den 26 februari mellan klockan 9.30 – 16.00 (fika från kl. 9.00). Den är kostnadsfri och öppen för alla skogliga aktörer, myndigheter och organisationer som arbetar med granbarkborrefrågan på ett eller annat sätt.

Konferensen är en del i genomförandet av det nationella skogsprogrammet.

  • Relaterade webbsidor
    • Anmälan: https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/skogsskador/insekter/granbarkborre/granbarkborrekonferens-26-februari-2020/anmalan-till-granbarkborrekonferensen/
    • Program: https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/skogsskador/insekter/granbarkborre/granbarkborrekonferens-26-februari-2020/preliminart-program/