CHECKAR FÖR DIGITALISERING

Utlysning från Tillväxtverket
.
Affärsutvecklingscheckar ger små företag möjlighet att ta in extern kompetens i denna typ av utvecklingsarbete.
 
Checkarna riktar sig till företag som vill växa, har 2-49 anställda och en omsättning på minst 3 miljoner kronor.
 
Kompetensen ska vara ny för företaget och projektet ska vara nivåhöjande – det vill säga gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten.
.
Projektet ska öka företagets digitala mognad och skapa nya värden i företaget. Det kan exempelvis handla om att:
 
Ta fram en digital strategi.
Identifiera nya affärsmodeller.
Digitalisera företagets verksamhet och processer.
.
Det är viktigt att företaget har en långsiktig idé om hur man vill utveckla sin verksamhet, och om hur digitalisering kan bidra till detta.
 
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/utlysningar/2020-01-30-checkar-for-digitalisering.html