VAD FÅR DIG ATT GÅ ÖVER GRÄNSEN?

Står du inför utmaningar och behöver du nå nya marknader för att fortsätta växa? Kanske är det att gå över landsgränsen som öppnar upp för nya möjligheter? Här finner du information om vart du kan få stöd i processen:
.
https://www.verksamt.se/web/ostergotland