Verktyg för att växa!

Regionalt finns ett starkt stödsystem som är till för dig som vill växa med och utveckla ditt företag. Vi vill att fler tar del av det stöd som finns att tillgå! Det kan handla om:

 • innovation,
 • digitala verktyg,
 • affärsutveckling,
 • omvärldsbevakning,
 • kompetensutveckling.
 • internationalisering,
 • finansiering
 • nyttan av samverkan med universitet

Kom och ta reda på mer samt mingla med andra företagare i samma situation. Temat för dagen är digitalisering och dess möjligheter för affärs- och företagsutveckling.

Kom och träffa representanter från Almi Företagspartner, Linköpings Universitet, Region Östergötland, kommunen m.fl.

Vi bjuder dig på en härlig frukost och ditt deltagande är kostnadsfritt. Anmälan krävs (klicka här)

 • Tid: Tisdagen den 3 mars klockan 07.30-09.00
 • Plats: CoOperate Coffice, Hagatorget 1, Söderköping
 • Arrangör: ALMI Företagspartner, Region Östergötland och Söderköpings kommun.

Denna träff är en del i projektet Digital 2020 som bekostas av Tillväxtverket.