Coronaviruset – hur påverkas näringslivet?

Hur påverkas industrin?
.
Fordonsindustrin är redan påverkad av Coronautbrottet. Distraktionerna är och har varit många för den svenska fordonsindustrin – Brexit, handelshinder, omställning till fossilfri mobilitet med krav på industriell transformering och nu allra senast coronaviruset. Med omvärldsutvecklingen aktualiseras åter frågan om mer flexibla regler på arbetsmarknaden och möjligheter till kompetensutveckling för ökad konkurrenskraft. (DI 10.2)

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) och utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S) träffade i fredags representanter för bland annat svensk tillverkningsindustri, Konjunkturinstitutet och fackförbund. Ämnet: hur påverkar coronaviruset affärerna?
.
Bilden de fick är att påverkan än så länge är begränsad. Men här finns skillnader, de stora företagen har mer resurser att hitta alternativa leveransvägar än små och medelstora bolag.
Regeringen lovar att inom kort föreslå ett nytt system för korttidsarbete i den svenska industrin, för att möta effekterna av coronaviruset. Näringsminister Ibrahim Baylan menar att de kan agera om det händer något dramatiskt då det finns överskott i finanserna.

Läs mer: https://www.dn.se/…/folj-regeringens-presskonferens-om-det…/

Hur påverkas besöksnäringen?

Turistnytt speglar vilken påverkan Corona kan få besöksnäringen. Kanske tappar vi besökare från vissa länder, men kanske reser vi själva mer nationellt istället?