Tryckt elektronik

Välkommen till Norrköping den 26 maj
.
Inbjudan riktar sig till näringslivet, men även personer i Innovationssystemet, RISE och LiU som era företagare får möjlighet att mingla runt med under eventet. Förhoppningen är att vi tillsammans med er möjliggör för våra företagare att skapa nya spännande kontakter som kan bidra till att lösa företagens utmaningar.
.
Printed Electronics Arena är en av RISE många pilotanläggningar och anses vara världsledande inom segmentet tryckt elektronik.
.
Preliminär agenda inkl. lunch (kl. 10-16:00)
• Visning av utrustning och maskiner på PEA
• Externa talare (samarbete med Linköpings universitet, Laboratory of Organic Electronics)
• Interna talare PEA Innovationskluster
• Miniutställning med avknoppningbolag från PEA
• Mingel