Logistiknätverk Östergötland

Logistikia är ett regionalt nätverk för den som jobbar med logistik, lager, transport eller närliggande områden. De verkar för att under lättsamma former möjliggöra erfarenhetsutbyte och relationsbyggande mellan aktörer aktiva inom Östergötland.

”Vägtransporter i fokus”

21 april, Alfredsson Transport, Norrköping

Välkommen till vårens Logistikiaseminarium där vi sätter fokus på vägtransporter. Vi börjar med en internationell utblick, hur utvecklas vägtransporterna generellt och hur ser prognosen ut för ”last-mile transport” i städerna. Därefter går vi in på några konkreta och aktuella frågor med potentiellt stor påverkan på landsvägstransporterna: Ny EU-lagstiftning: – ”Mobility package 1” med ändrade regler för kör- och vilotider, cabotage med mera. Utrullningen av BK4-vägnätet: – Hur ser Trafikverkets strategi ut och hur kommer det att påverka transportföretagen? Vi diskuterar slutligen en regional fråga om godsobalanser, där flera aktörer upplever att det finns en brist på distributionsbilar som kan köra gods från de stora lagren framförallt i Norrköping.

Medverkar gör bl a Christian Mineur, Trafikverket, Göran Arkler, Transportindustriförbundet, Mona Pettersson WSP och Mats Abrahamsson, Linköpings Universitet. Välkommen till ett fullmatat Logistikiamöte!

  • Plats: Alfredssons Åkeri, Kvicksilvergatan 4, Norrköping
  • Tid:  Tisdag 21 april. Vi startar kl 8.00 med kaffe och smörgås. Programmet börjar 8:30 och avslutas med lunch kl 12:00
  • Anmälan: Senast 7 april via denna länk. Seminariet är kostnadsfritt, inklusive en god lunch.
  • Frågor kan ställas till Sofia Svensk, sofia.svensk@norrkoping.se

http://www.logistikia.se/