20 svenska bolag: Så hanterar vi coronaskräcken

Coronaviruset påverkar de svenska bolagen verksamheter i allra högsta grad – och hur de agerar ser väldigt olika ut. Möten ställs in, personalen ombeds jobba hemifrån, reseförbud med mera.
Di har kartlagt hur 20 av de svenska bolagens riktlinjer ser ut för dess personal. (källa: DI.se)

ASSA ABLOY (11 MARS)
”Vi har skyddsmasker och regelverk för till exempel handhygien i områden med förhöjd smittorisk. På våra kontor i Asien jobbar man i dubbelskift, där hälften av arbetsstyrkan är hemma och hälften på plats. Vi har också ett globalt reseförbud, och om våra medarbetare reser privat ber vi dem vara i hemkarantän om de passerat områden där det har varit smitta”, säger Christiane Belfrage.
.
ATLAS COPCO (11 MARS)
”Vi följer utvecklingen noga. Vi har infört reserestriktionen som innebär att alla icke-affärskritiska resor kräver särskilt godkännande. Alla som varit i ett riskland ska arbeta hemma i 14 dagar. Sedan har vi gått ut med instruktioner vad gäller handhygien och så vidare”, skriver Sara Lijledal, presschef för Atlas Copco, i ett mejl.
.
AVANZA (11 MARS)
”Vi låter folk som varit i riskområden att vara i karantän i 14 d
agar. Vi ställer in eventuella större evenemang, både de vi deltar i och de vi arrangerar själva. Våra externa besökare kommer bara från företag som har samma policy som vi har. Vi har förberett organisationen så att vi kan utföra så kallade viktiga processer på olika ställen. Vårt mäkleri kan till exempel verka från två olika adresser i Stockholm. Personal som upplever stark oro, för att de exempelvis tillhör en riskgrupp, får i mesta möjliga mån jobba hemifrån”, säger Rikard Josefson, vd för Avanza.
.
BOLIDEN (11 mars)
Anställda på Boliden får inte återvända till arbetsplatsen under 14 dagar om personen eller en anhörig har besökt ett högriskområde. Samma begränsningar gäller för verksamhetsbesökare, däremot har Boliden inget generellt förbud mot externa möten. Det uppger Bolidens presschef Klas Nilsson i ett mejl till Di.
Boliden uppmanar sina anställda att begränsa antalet resor i tjänsten. Bolagets tjänsteresor sker primärt inom Norden och till Irland.
Bolaget har inte tagit bort karensdagen.
.
ERICSSON (11 MARS)
”Från den 25 februari har vi infört en global restriktion mot icke-affärskritiska resor och därmed utvidgat de restriktioner vi tidigare hade relaterat till Kina och andra länder i Asien-Stillahavsområdet. Sedan den 27 februari har vi också infört riktlinjer för privata resor. Varje anställd som har varit på utlandsresa måste diskutera sin återkomst till jobbet med sin chef innan man återvänder till kontoret. Anställda som har besökt Kina, Sydkorea, Iran eller Italien måste arbeta hemifrån i 14 dagar efter deras hemkomst. Vi är rätt vana vid att jobba på distans”, säger Karin Ronander på Ericssons presstjänst.
Ericsson har inte tagit bort karensdagen, och avser att genomföra årsstämman den 31 mars som planerat.
.
ESSITY (11 MARS)
”Vi har i allmänhet en ganska generös policy för att arbeta hemifrån. Sedan har vi sagt att människor som har rest i riskområden ska jobba hemifrån i 14 dagar”, säger Per Lorentz, presschef på Essity.
”Vi har inte förbjudit externa möten. Däremot kan man säga att antal externa möten har gått ned och vi märker också att antingen vi själva eller de som mötena är bokade med nu säkerställer att ingen har befunnit sig i något riskområde den senaste tiden”
”Vi har reserestriktioner som innebär inga resor till riskområden. Vi har också sagt nej till deltagande i mässor och konferenser.”
.
GUNNEBO (11 MARS)
”Vi jobbar fortfarande på plats på kontoren. Vi är dock väldigt uppmärksamma på skeenden i samhället och är beredda att omvärdera mycket skyndsamt”, säger Karin Wallström Nordén på Gunnebos kommunikationsavdelning.
Hur gör ni med externa möten? Genomförs de fortfarande?
”Vi är väldigt restriktiva med externa möten, bara affärskritiska möten genomförs. ”
Samma sak gäller tjänsteresor, bara de affärskritisk får göras och inte till länder som Kina, Sydkorea Iran och Italien.
Har ni infört restriktioner för privata resor?
”Nej. Dock skall man vara uppmärksam vid hemkomst och jobba hemifrån vid minsta tvivel.”
.
H&M (11 MARS)
”I dagsläget arbetar såväl kontors- som butiksanställda i Sverige på sina respektive arbetsplatser, men vi följer löpande utvecklingen och rekommendationer från myndigheter”, meddelar Sara Hampus, på H&M-gruppens pressavdelning.
”Alla internationella tjänsteresor ska tillsvidare undvikas och dessa möten sker istället via digitala verktyg. Vi har inte infört några restriktioner för privata resor. När det gäller karensdagar följer vi rådande lagstiftning”, fortsätter hon.
.
HEXAGON (11 MARS)
”I princip hänvisar vi till folkhälsomyndigheten till det som kommer ut lokalt här i Sverige. De anställda jobbar i princip som vanligt. Vi får frågor helat iden om resor men att ta sig till och från kontoret gör vi som vanligt. Men det blir mer och mer diskussioner om resor”, säger Per-Ola Eriksson, projektledare på Hexagon.
”Vi har inte förbjudit externa möten däremot ställer vi frågan om någon har varit i något av riskområdena”
”I Sverige är det inga konstigheter med tjänsteresor utan vi följer folkhälsomyndigheten där. Är det resor utanför Norden har vi en avstämning löpande. Men vi har inget allmänt förbud mot tjänsteresor”
Hexagon har inte infört några restriktioner på privat resande.
.
ICA-GRUPPEN (11 MARS)
”ICA Gruppen har fattat beslut om att de medarbetare inom företaget som befunnit sig i de riskområden som Folkhälsomyndigheten pekat ut (Italien, Iran, Tyrolen, fastlands Kina, Sydkorea) ska stanna hemma från sin arbetsplats två veckor efter sin resa. Medarbetare som har möjlighet att jobba hemifrån kommer att få göra det, medarbetare som inte kan jobba hemifrån får permission med lön. Beslutet är fattat utifrån en försiktighetsprincip och för att värna våra medarbetares hälsa. Beslutet gäller alla ICA Gruppens verksamheter. ICA-butikerna är egna företag som själva beslutar över sin verksamhet och sina medarbetare och de omfattas inte av beslutet.
ICA Gruppen har även, från och med den 10 mars, beslutat att medarbetare inte ska delta i eller arrangera större interna och externa möten med mer än 50 deltagare”, skriver Mats Mehlberg, pressansvarig ICA Gruppen, i ett mejl.
.
KLARNA (11 MARS)
”Vi har följt utvecklingen noggrant den senaste tiden och uppdaterat våra medarbetare löpande om situationen. Sebastian skickade ut ett mail i dag till alla medarbetare där han underströk att vi som företag och enskilda medarbetar har ansvar för att mildra spridningen av virus. Han meddelade då även en ny policy att medarbetare har möjligheten att jobba hemifrån i dialog med sin chef.”
.
NORDNET (11 MARS)
”Vi har karantän för den personal som har besökt riskområden, så man jobbar hemma under två veckor. Jag har inget exakt antal men vi har ett antal medarbetare som omfattas av det. Vi har inte fattat något beslut om att andra anställda ska jobba hemma. Vi har fattat beslut om att inte göra några affärsresor till utlandet, att inte ha några kundträffar och inga externa större möten. Det gäller tills vidare”, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.
.
PARADOX INTERACTIVE (11 MARS)
Har bett anställda jobba hemifrån samt ställa in alla resor och närvarande på konferenser. Vd:n på twitter: https://twitter.com/ebbalj/status/1237721577761931264
.
PRICERUNNER (11 MARS)
Hälften av företagets anställda från och med imorgon, torsdag, måste arbeta hemifrån. Detta medan den andra hälften arbetar på företagets Stockholmskontor. Veckan därpå byter teamen plats med varandra och de hemmajobbande kommer istället till kontoret en vecka.
.
SCHIBSTED (11 MARS)
Har slopad karens fram till 20 mars, och ska därefter omprövas.
.
SKF (11 MARS)
”Vi implementerar de åtgärder vi kan för att begränsa smittorisken och säkerställa att vi kan fortsätta driva verksamheten. Internationella resor begränsas och vi implementerar extra rutiner för till exempel hygien och möjlighet att jobba hemma när man befinner sig i eller har besökt en riskzon”, sammanfattar pressansvariga Theo Kjellberg.
”Vad gäller stämman håller vi på att titta på vilka steg man kan ta för att säkerställa att risken för smittspridning begränsas så mycket som möjligt. Eventuella beslut kommuniceras när de är tagna.”
.
SPOTIFY (11 MARS)
”Med tanke på antalet anställda som åker kollektivtrafik eller som sitter i öppna arbetsytor på Spotifys kontor har vi bett alla medarbetare att arbeta hemifrån under de kommande två veckorna. Trots att det inte finns några kända fall av COVID-19 på Spotify, har vi tagit detta beslut som en försiktighetsåtgärd”, säger Frida Berg, kommunikationsansvarig på Spotify.
.
STENA LINE (11 MARS)
”Vi har kontor i tio länder och alla kontorsanställda ombeds att inte resa till länder som är utpekade som högriskländer. Det finns ett antal personer som har satt sig själva i karantän efter olika resor och därför jobbar hemifrån. Det finns även ett antal personer i den operativa verksamheten som varit på semester och beslut därefter tagits om att de inte ska arbeta nu. Men vi har inte haft några fall av smitta, vare sig bland personal eller passagerare , som är kända för oss”, säger pressansvariga Carl Mårtensson på Stena Line.
”Vi har generellt sett väldigt mycket möten online. Vi trycker på det lite extra nu, men det är egentligen något vi har gjort i två år”.
”För alla resor gäller att det ska finnas tydliga syften.”
.
SVERIGES RADIO (10 MARS)
Slopar karensdagen.
.
TELE2 (11 MARS)
”Vi har restriktioner för de som har varit och rest i riskområden/länder att jobba hemifrån i 14 dagar efter hemkomst. Vi uppmanar även alla anställda som har förkylningssymptom att jobba hemifrån eller att sjukanmäla sig. Utöver det gäller sunt förnuft när man känner sig krasslig på något sätt”, skriver Fredrik Hallstan, presstalesperson, i ett mejl.
”Det beslut som Regeringen fattade i dag att slopa karensdagen innefattar självklart även anställda på Tele2.”
”Vi har restriktioner om att anställda bara får resa om det är affärskritisk. Naturligtvis så tillåter vi inga resor till de länder/regioner som klassas som riskområden. Om man väljer att resa till dessa länder privat, så gäller naturligtvis riktlinjerna gällande att jobba hemifrån efter hemkomst.”
”Vi har ställt in ett antal externa möten och följer utvecklingen. Som operatör uppmuntrar vi naturligtvis alltid våra anställda att använda sig av mobila lösningar som till exempel videokonferenser.”
.
VOLVO GROUP (11 MARS)
”Finns det medarbetare som känner sig osäkra på grund av den pågående situationen är man som chef bemyndigad att godkänna hemarbete. Det här gäller framför allt tjänstemän, det är svårt i produktionen”, säger Claes Eliasson på Volvos pressavdelning.
”Alla möten, både interna och externa som inte är affärskritiska, skjuter vi på eller så tar vi dem digitalt. Eftersom utvecklingen inte går att förutse gäller det här tills vidare”.
”Samma sak gäller med tjänsteresor, både inrikes och utrikes. Vi skjuter på dem om de inte bedöms som absolut affärskritiska. Resor till de av WHO utsedda riskregionerna gör vi inte alls”.

https://www.di.se/…/stor-sammanstallning-sa-agerar-de-sven…/