Riksbanken lånar ut upp till 500 miljarder

för att säkerställa kreditförsörjningen

Pressmeddelande För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning har Riksbankens direktion fattat beslut om att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna. Syftet är att upprätthålla kreditförsörjningen till svenska företag. Beslutet fattades igår på ett extrainsatt penningpolitiskt möte. Riksbanken bidrar på så sätt tillsammans med övriga myndigheter till att begränsa effekterna av coronapandemin. Riksbanken står beredd att vidta ytterligare åtgärder och tillföra den likviditet som behövs.  Läs mer här!

Publicerad 2020-03-13