Ett tillfälligt förbud mot resor till Sverige med anledning av covid-19