FÖRETAGSJOUREN

om du är i en utmanande situation
.
Företag som hamnar i akut kris kan få stöd och hjälp genom Region Östergötlands tjänst Företagsjouren, för att ta sig ur krisen och för att få företaget att leva vidare och utvecklas.
.
Företagsjouren bemannas av rådgivare med många års erfarenhet och vänder sig främst till små och mellanstora företag i Östergötland. Region Östergötland förbereder just nu en förstärkning av Företagsjouren.
Kontakta Företagsjouren på telefon 070-536 04 25 eller e-post: foretagsjouren@rjl.se