Region Östergötland behöver er hjälp

att hitta företag som kan leverera skyddsutrustning!

Det handlar framför allt om munskydd och visir.

Bifogat finner ni produktblad som beskriver vilken typ av utrustning som behövs (två olika blad som beskriver olika klassning av munskydd).

Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få. Kontaktperson är Jan Fahlgren, jan.fahlgren@regionostergotland.se

Jan har i dagsläget kontakt med Absorbest och Inplastor, men vi behöver fler företag som kan leverera.

Hälsningar från Regional tillväxt och marknadsföring

Bilagor:

pos-15-nonfs300-visir-full-langd

produktblad_munskydd-iir_broderna-berner

tillverkning_anskaffning-av-munskydd_visir