Aktuell information från Livsmedelskontrollen

Coronavirus smittar troligen inte via livsmedel eller vatten.
Det sprids via direktkontakt eller droppsmitta människor emellan, när en smittad hostar eller nyser.
Livsmedelsverkets information om covid-19: läs här!