RÅD TILL VERKSAMHETER från Folkhälsomyndigheten

För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra och tar personligt ansvar. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten för att undvika smittspridning på din arbetsplats: