Enkät för hur covid-19 påverkar företagen

Valdemarsviks kommun kommer över tid att undersöka hur coronaviruset påverkar näringslivet. Därför har vi tagit fram en kort enkät. Enkäten är till för att snabbt kunna sammanställa information och mäta skillnader över tid. Enkäten är helt anonym och används endast som informationsunderlag. Vid förfrågan kan resultatet bli föremål för vidarerapportering till berörda myndigheter. Om du inte fått enkäten beror det på att vi saknar din e-postadress. Skicka din adress till malin.osterstrom@valdemarsvik.se så registrerar vi den.

Kopplat till covid-19 fortsätter vi att samla och sprida information på de sätt som är möjliga. Vi uppdaterar näringslivssidan, facebook och kommunsidan kontinuerligt. 

Vi hade färre respondenter på denna veckas enkät (enkatsvar-naringsliv-v-13-15). Enkäten visar att något fler märker störningar i materialtillförsel eller produktion. Statistik kring förändring angående i orderingång/försäljning pekar på att några är drabbade i högre grad nu. Om ni har mer detaljerad information från er bransch tar vi tacksamt emot den.

Enligt råd från Folkhälsomyndigheten motverkas spridningen om medarbetare stannar hemma när man har symtom, är noggrann med handhygien, håller avstånd till varandra och tar personligt ansvar. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten för att undvika smittspridning på din arbetsplats, klicka här!

Nu önskar vi er en riktigt fin påsk – trots rådande omständigheter.