KORTTIDSARBETE

(tidigare benämnt korttidspermittering)

Korttidsarbete innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.
Stödet kan sökas från och med 7 april, men tillämpas redan från 16 mars.

14 april meddelade regeringen att arbetsgivare ska ha möjlighet att under maj, juni och juli ansöka om stöd för korttidsarbete för upp till 80 procent av arbetstiden. Detta gäller även för dig som redan har ansökt om stöd, men du behöver inte göra en ny ansökan nu.

Välkommen att läsa mer här: https://tillvaxtverket.se/…/samlad-info…/korttidsarbete.html