Enkätsvar v.16, en sammanställning

Bästa företagare,

kopplat till covid-19 fortsätter vi att samla och sprida information på de sätt som är möjliga. Vi uppdaterar näringslivssidan, facebook och kommunsidan kontinuerligt. Nu var det dock ett tag sedan man från regeringen kommunicerade något nytt kring stödpaket men vi rekommenderar Verksamt.se för att hålla koll på möjliga stöd m.m i dagsläget:

Enkätsvar v.16:

Svaren visar att fler märker störningar i materialtillförsel eller produktion. På grund av tekniskt problem kom inte frågan om förändring gällande försäljning/antal uppdrag/orderbok med i denna enkät – men enligt kommunikation med både industri och sällanköpshandel samt besöksnäring är dessa drabbade i större utsträckning nu dessvärre. Enkätsvaren visar även att fler har finansierings- eller likviditetsproblem.

Gällande personalneddragningar verkar dock flera ha hittat strategier för att hantera rådande situation och har ev. redan vidtagit åtgärder. Man ska också ta i beaktning att det är flera som inte har anställda som har rapporterat.

Det är många som är kreativa och hittar sätt att hantera utmaningen som covid-19 bär med sig. Det är vi som kommun tacksamma för och vi hoppas att ni härdar ut denna påfrestning. Tveka inte att höra av er om ni har frågor eller vill ge information som kan spridas eller bör nå politiken.

Här kan du ta del av svarssammanställningen v.16: klicka här!

Undvik smittspridning:

Enligt råd från Folkhälsomyndigheten motverkas spridningen om medarbetare stannar hemma när man har symtom, är noggrann med handhygien, håller avstånd till varandra och tar personligt ansvar. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten för att undvika smittspridning på din arbetsplats, klicka här!

Följ de rekommendationer som finns så hoppas vi att smittspridningen snart avstannar.