Förstärkta åtgärder för arbetstagare och företag

(7 maj 2020)

Flera av de ekonomiska åtgärder som regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har presenterat för att lindra virusutbrottets konsekvenser förstärks, bland annat ersättningen för den första sjukdagen och statens ansvar för företagens sjuklönekostnader. Dessutom höjs taket i a-kassan från dag 101. Det är totalt fem åtgärder som nu förstärks. Satsningarna beräknas ha en offentligfinansiell effekt på 14,7 miljarder kronor och bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

  • Höjt tak i a-kassan från dag 101
  • Förlängd ersättning för första sjukdagen
  • Fortsatt slopat krav på läkarintyg
  • Statligt ansvar för sjuklönekostnader förlängs och justeras
  • Fortsatt kompensation av egenföretagare vid sjukfrånvaro

Läs mer på regeringens hemsida.