Lägesuppdatering covid-19 och näringsliv

Bästa företagare,

kopplat till covid-19 fortsätter vi att samla och sprida information på de sätt som är möjliga. Vi uppdaterar näringslivssidan, facebook och kommunsidan kontinuerligt. Det senaste man rapporterade från  regeringen kring stödpaket var omsättningsstödet. Vi rekommenderar Verksamt.se för att hålla koll på möjliga stöd m.m i dagsläget.

 

Globalt läge

Igår kl 10:00 hade följande siffror rapporterats globalt:

 • 4 223 047 fall av Covid19 sedan 31 december 2019 (jämfört med totalt 3 623 803 fall förra onsdagen)
 • 291 519 dödsfall (jämfört med totalt 256 880 dödsfall förra onsdagen)
 • I Europa har 1 602 977 smittade rapporterats (jämfört med totalt 1 553 845 smittade förra onsdagen)
  • 228 030 fall i Spanien (219 329 förra veckan)
  • 221 216 fall i Italien (213 013)
  • 226 463 fall i Storbritannien (194 990)
  • 171 306 fall i Tyskland (164 897)
  • 232 243 fall i Ryssland (155 370)

Nationellt läge

 • Sverige har rapporterat 27 909 fall av Covid19 (23 216 fall förra onsdagen)
 • 1 768 har intensivvårdats på sjukhus hittills (1 604 förra onsdagen)
 • 3 460 personer har avlidit (2 854 förra onsdagen)
 • Fortsatt drabbas de äldre hårdast, majoriteten av de avlidna är 70 år och äldre.

Folkhälsomyndigheten har skärpt tonen gällande restriktionerna – de måste efterlevas för att vi ska kunna begränsa smittspridningen och ge vård och omsorg det utrymme som krävs för att kunna hantera situationen på lång sikt. Vårdtiderna är långa, de som drabbas av covid19 och behöver intensivvård blir mycket sjuka under lång tid. Det medför även ökat tryck på eftervården för de som tillfrisknar, med lång rehabilitering.

Regionalt läge

Inom regionen rapporterar man om att smittspridningen i våra större städer i länet har avstannat något. Men fortsatt lyfts vikten av att skydda våra äldre. Vi måste göra det som privatpersoner genom att inte träffa våra nära och kära.

Lokalt läge

Som svar på Folkhälsomyndighetens skarpare ton lade vi i går ut en påminnelse på vår hemsida och Facebook om vilka restriktioner och rekommendationer som gäller. Under rubriken ”håll i, håll ut och håll kontakten” trycker vi på vikten av att fortsätta följa rekommendationerna om handtvätt, social distansering och att stanna hemma vid minsta symptom. Vi ska inte heller resa i onödan eller besöka våra äldre släktingar eller vänner – eller andra som är i riskgruppen och har bakomliggande sjukdomar.

Kommunen bjöd in regionens smittskydd och de var här denna vecka. Smittskyddet har efter inspektionen bedömt att sektor Stöd och Omsorg följer givna instruktioner och att inga ytterligare insatser behövs. Även IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har gjort revision inom våra verksamheter Särskilt boende och Hemtjänst. IVO:s inspektion har varit omfattande och berört många delar, bland annat rutiner och hantering, arbetsmiljö och skyddsutrustning. Även IVO:s bedömning är att vi på alla punkter lever upp till de krav som ställs på oss.

Näringslivet

Många har en ansträngd verklighet nu, några har fått byta riktning och för några är vardagen som vanligt. Statistik från Arbetsförmedlingen visar på ökande arbetslöshet medan antal varsel avtagit. Bifogat finns statistik.  statistik-maj-2020

Valdemarsviks näringsliv har dock visat en bra uthållighet generellt hittills och vi känner stor stolthet över den anda och kreativitet som finns hos företagare.

Ett försök att stötta utsatta näringar var att ge kommunal personal presentkort att nyttja hos dem. Det hoppas vi stimulerar näringen något under maj-juni. Läs KS-beslut här.

Vi hoppas ni tar kontakt med oss vid frågor eller om ni har idéer.