Upphandling Tryckeritjänster

Tryckeritjänster mindre format

Norrköpings Kommun

Norrköpings kommun, Inköpscentral i samarbete med  Valdemarsvik-, Finspång-, Söderköpings kommuner och Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland inbjuder er att lämna anbud på offentlig upphandling gällande ramavtal tryckeritjänster, mindre format. Anbud ska lämnas i enlighet med de villkor som framgår av upphandlingsdokumenten. Anbudsgivning, bevakning av nuvarande inklusive kommande upphandlingar och avtal är en kostnadsfri tjänst via Norrköpings kommuns upphandlingsverktyg www.e-avrop.com.

Välkommen att läsa mer här!