Pågående upphandling

HVB-tjänster för vuxna

Linköpings kommun

Välkommen att lämna anbud i upphandling av HVB-tjänster för vuxna inom tolv (12) olika anbudsområden. Anbud kan lämnas för ett eller flera anbudsområden som anges nedan. Läs mer om upphandlingen här!

Upphandlingen sker i samarbete med flera kommuner i Östergötland. Linköpings kommun, Inköpscentral genomför upphandlingen för samtliga kommuner.

De anbudsområden som omfattas av upphandlingen är följande:

1.    12-stegsbehandling eller 12-stegsinspirerat behandlingsprogram endast för kvinnor

2.    12-stegsbehandling eller 12-stegsinspirerat behandlingsprogram

3.    Strukturerat behandlingsprogram utöver 12-stegsbehandling endast för kvinnor

4.    Strukturerat behandlingsprogram utöver 12-stegsbehandling

5.    Missbruksbehandling med omvårdnadsinriktning

6.    Behandlingsprogram för unga vuxna endast för kvinnor

7.    Behandlingsprogram för unga vuxna

8.    Behandlingsprogram för vuxna med substitutionsbehandling endast för kvinnor

9.    Behandlingsprogram för vuxna med substitutionsbehandling

10.  Behandlingsprogram för vuxna med samsjuklighet gällande psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatriska funktionsvariationer endast för kvinnor

11.  Behandlingsprogram för vuxna med samsjuklighet gällande psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatriska funktionsvariationer

12.  Behandlingsprogram för vuxna med missbruk/beroende av spel om pengar