Lägesrapport covid-19

Här är veckans lägesrapport. Viktigast att lyfta fram denna vecka är att vi nu ser en ökning av antalet smittade i vår kommun. Tack vare att vi nu kan hantera provtagning i egen regi ökar våra möjligheter att snabbt identifiera smittade och motverka smittspridning. Parallellt med det gäller som tidigare: HÅLL I OCH HÅLL UT. Fortsätt tvätta händerna ofta och länge. Var uppmärksam på symptom, stanna hemma om du är sjuk. Håll distansen till andra. Träffa inte dina äldre eller andra i riskgrupp. Vi måste ta detta på allvar och vara fortsatt noggranna. Pandemin har nått vår kommun, och vi måste alla hjälpas åt.

Globalt läge

 • 6 348 900 fall av Covid19 sedan 31 december 2019 (jämfört med totalt 5 555 737 fall förra onsdagen)
 • 380 810 dödsfall (jämfört med totalt 350 212 dödsfall förra onsdagen)
 • I Europa har 1 981 431 smittade rapporterats (jämfört med totalt 1 862 304 smittade förra onsdagen)

Utvecklingen av ett möjligt vaccin mot coronaviruset går rekordsnabbt enligt WHO. Det jobbas på cirka 100 olika vaccin runt om i världen. Av dem har tio börjat testas på människor.  WHO tror nu att ett vaccin kan vara klart innan årsskiftet. Enligt Ann Lindstrand, som är enhetschef för vaccinprogrammen på Världshälsoorganisationen i Génève, går utvecklingen snabbt.

Nästan 8 000 miljarder svenska kronor – 750 miljarder euro – läggs i EU:s stora återhämtningsfond efter coronakrisen, om EU-kommissionen får som den vill. Två tredjedelar ska ges i bidrag till de värst drabbade.

Nationellt läge

 • Sverige har rapporterat 40 803 fall av Covid19 (35 088 fall förra onsdagen)
 • 2 121 har intensivvårdats på sjukhus hittills (2 002 förra onsdagen)
 • 4 542 personer har avlidit (4 220 förra onsdagen)

Barn och unga driver inte spridningen av covid-19 och personal inom skola och barnomsorg insjuknar inte oftare än andra yrkesgrupper. Mot denna bakgrund har Folkhälsomyndigheten beslutat att dra tillbaka rekommendationen om distansundervisning från och med den 15 juni.

Under söndagen hade Sverige för sjätte dagen i rad högst dödstal i världen. Det inrapporterade svenska dödstalet är nu 5,7 per miljon invånare, sett till genomsnittet de senaste sju dagarna. Borde Sverige ha agerat snabbare i början av coronautbrottet med hårdare nedstängningar, fler tester och omfattande smittspårning? Den frågan fick Lena Hallengren (S), socialminister, när hon gästade SVT:s Helgstudion under söndagen. Det är frågor som i en allt större omfattning nu präglar både debatten och nyhetsrapporteringen på nationell nivå.

Regionalt läge

Region Östergötland rapporterar fortsatt mycket stor påverkan med långa vårdtider hos inneliggande patienter och mycket arbete avseende uppdraget om ökad provtagning. Ett intensivt arbete pågår med att få fram lokaler, personal och logistik för en ökad testning. Flera medier har rapporterat att Östergötland hamnar i bottennivå på listan över hur många tester som regionerna utfört i förhållande till befolkningsmängd. Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i Region Östergötland, berättade att regionen rustat för en ökning av provtagningar sedan några veckor.

Arbetsförhållanden för personal och situationen för brukarna inom kommunal vård och omsorg är en fråga som tidigare var aktuell, men graden av ifrågasättande och antalet vittnesmål från personal och anhöriga fortsätter att minska.

Ökningen av antalet varsel fortsätter att plana ut och antalet konkurser är lägre i Östergötland än Sverige i stort och ligger på samma nivå som tidigare år, men flera kommuner ser en ökning av ekonomiskt bistånd och ökad arbetslöshet. Coronasituationen har drabbat restaurangbranschen och dess leverantörer hårt. Stefan Bergström Hedmark, vd för Martin & servera logistik, meddelade att ”vikande försäljningsvolymer gör att vi tvingas ta en del svåra beslut som handlar om att säkra företagets framtid – och att trygga så många jobb som möjligt”. Besöksnäringen i länet har det tufft. Gästnätter som innan krisen låg på en beläggning på 90 procent och nu sjunkit till 10 procent. Samtidigt har flera företag, främst industriföretag och i vissa fall underleverantörer till exempelvis fordonsindustrin, börjat återta anställda som korttidspermitterats eller varslats för att klara sin produktion.

Vårt läge

Under tisdagen presenterades uppdaterad statistik gällande antal bekräftade fall av covid19 i länets kommuner. Sedan tre veckor tillbaka återfinns Valdemarsviks kommun på listan. Vi ligger fortsatt i botten, men antalet covid19-sjuka ökar i vårt samhälle. Under tisdagen rapporterade regionen ny statistik över läget i kommunerna:

 • Norrköping, 822 (Förra veckan: 769)
 • Linköping, 730 (697)
 • Motala, 109 (102)
 • Finspång, 113 (98)
 • Kinda, 78 (77)
 • Mjölby, 80 (76)
 • Söderköping, 64 (59)
 • Åtvidaberg, 51 (50)
 • Valdemarsvik, 55 (39)
 • Övriga, 43 (34)

Provtagning sker frekvent och sedan förra veckan, i egen regi. Det är viktigt och värdefullt att vi nu har fått denna möjlighet och genomfört utbildning i hur dessa prover ska hanteras. Det hjälper oss i vårt fortsatta arbete för att begränsa smitta.

För att återknyta till de viktiga första meningarna i denna lägesrapport: nu är det inte läge att slappna av och tro att det är över. Det är nu vi vår uthållighet sätts på prov och vi måste hålla i och hålla ut. Fortsätt följ rekommendationerna. Tvätta händerna, håll avståndet till andra människor, undvik onödiga resor.

Varma hälsningar

Valdemarsviks kommun