Miljoner till kompetensutveckling för besöksnäringen

Många i besöksnäringen har permitterats eller varslats i spåren av coronapandemin. Nu får Region Östergötland, tillsammans med Handelskammaren i Mälardalen och regionerna i Västmanland och Örebro, stöd från Svenska ESF-rådet för ett projekt som ska kompetensutveckla anställda och stärka besöksnäringen.

Besöksnäringen är en av de branscher som har drabbats hårdast av de ekonomiska effekterna av coronapandemin. Nu satsar Svenska ESF-rådet 12,2 miljoner kronor på ett samverkansprojekt mellan Region Östergötland, Region Västmanland, Region Örebro län och Handelskammaren Mälardalen för att stärka den regionala besöksnäringen.

Välkommen att läsa mer här!