Information om sjömacken, Valdemarsvik

Tankstationen i Valdemarsviks gästhamn är tyvärr ur funktion. Vid tillsyn av Swedac (https://www.swedac.se/om-swedac/) upptäcktes att mätkontrollinstrumentet på pumpen hade brister och ICA Fyren – som förestår stationen – var tvungen att stänga.
 
Kommunalråd Jenny Elander Ek svarar så här i ett inlägg på en annan FB-sida:
 
Frågan om tankstation i Valdemarsvik aktualiserades för några veckor sedan. Inledningsvis ställde vi oss då frågan om det är en kommunal angelägenhet att hålla med tankstation? Egentligen inte men med tanke på att vi är en skärgårdskommun och då andra aktörer som vi ställde frågan till inte hade möjlighet, så beslutade vi att vi skulle försöka få en snabb lösning på plats.
 
Våra tjänstemän har under de senaste veckorna därför arbetat hårt med frågan. Den befintliga anläggningen är ur funktion och vi behövde därmed ordna med en annan lösning. Den vi kom fram till var en obemannad tankstation liknande den i Gryt. Tyvärr innebär leveranstid samt tid för att få alla tillstånd att den inte skulle kunna komma på plats innan säsongen i princip är slut.
 
Mot den bakgrunden så har vi beslutat att inte hasta fram ett beslut utan att ta ett bredare grepp för att få fram en bra lösning. Tyvärr innebär det att det inte kommer att finnas en tankstation i Valdemarsvik denna sommar.
 
Jag vill verkligen poängtera att våra tjänstemän har gjort ett jättejobb med att försöka få alla bitar på plats. Men tyvärr gick det inte att lösa så snabbt som vi hoppades.
 
Om vi får gäster i hamnen som är i akut behov av drivmedel får de gärna kontakta hamnvärdarna i Valdemarsvik:  076-865 96 68