Lägesrapport Corona/covid19 25 juni 2020

En ny vecka – en ny lägesrapport. Viktigt att lyfta fram denna vecka är att vi inte längre har någon patient på covidenheten (från och med idag). Läget känns mer stabilt, även om det finns en stor oro för nya utbrott efter midsommarfiranden. Fortsatt betonar vi vikten av att hålla i och hålla ut. Vi uppmanar alla att fortsätta följa restriktioner och ta smittan på allvar.

Globalt läge (t.o.m. 24 juni 2020)

Globalt är läget försämrat med omfattande smittspridning USA, Sydamerika och södra Asien. I Europa fortsätter dock takten för antalet nya fall att minska, vilket gör att många länder börja fasa ut vissa restriktioner.

 1. 9 229 049 fall av Covid19 sedan 31 december 2019 (jämfört med totalt 8 142 129 fall förra onsdagen)
 2. 477 269 dödsfall (jämfört med totalt 443 488 dödsfall förra onsdagen)
 3. I Europa har 2 334 148 smittade rapporterats (jämfört med totalt 2 218 190 smittade förra onsdagen)

Nationellt läge (t.o.m. 24 juni 2020)

Spridningen av covid-19 är fortsatt utbredd i Sverige och ett ökat resande inom landet och tillströmning av turister och sommargäster medför utmaningar under sommarperioden. Lättade restriktioner angående resor inom landet och en viss avmattning i befolkningens benägenhet att följa myndigheternas rekommendationer medför en risk för ökad smittspridning.

 1. Sverige har rapporterat 62 324 fall av Covid19 (54 562 fall förra onsdagen)
 2. 2 387 har intensivvårdats på sjukhus hittills (2 322 förra onsdagen)
 3. 5 209 personer har avlidit 5 041 förra onsdagen)

Regionalt läge

Region Östergötland rapporterar fortsatt stor påverkan på intensivvården samtidigt som prognoserna pekar på en långsam nedgång av inläggningar på sjukhusen. Det finns konstaterade fall av covid-19 i alla kommuner i länet och 10 av 13 kommuner har smitta på boenden.

Effekterna av covid-19 skiljer sig mellan företag och branscher. En generell slutsats är att företag som diversifierat sina verksamheter och affärsmodeller har lyckats bättre i krisen än företag som specialiserat sig inom en verksamhet och affär.

Inom besöksnäringen har boendebokningar ökat markant under den senaste veckan. Det är huvudsakligen bokningar från svenska gäster. Inom handeln finns det fortsatt risk för att företag tvingas lägga ner. Det är osäkert om huvudorsaken till en sådan utveckling är fullt kopplad till pandemin, många butiksverksamheter var redan innan pandemin påverkade av ökad konkurrens från näthandeln.

Under tisdagen rapporterade regionen ny statistik över läget i kommunerna:

 • Norrköping, 1 019 (Förra veckan: 964)
 • Linköping, 1 026 (906)
 • Motala, 218 (179)
 • Finspång, 168 (154)
 • Mjölby, 151 (104)
 • Söderköping, 91 (89)
 • Kinda, 81 (81)
 • Åtvidaberg, 77 (69)
 • Valdemarsvik, 72 (67)
 • Boxholm, 31 (ny på listan denna vecka)
 • Övriga, 21 (60) Boxholm särredovisas från och med denna vecka)

Vårt läge

Näringsliv: Svaren från vår egen återkommande enkätundersökning för företag redovisas separat.

Vård och omsorg: Nu har värmen slagit till vilket medför en svårare arbetssituation. Värmeböljor är problematiska även i vanliga fall, och nu är det än värre för alla inblandade. Fläktar får heller inte användas i allmänna utrymmen på grund av smittorisken. Vi hoppas på lägre temperatur så fort som möjligt så att situationen underlättas.

Gällande skyddsmaterial skrivs mycket i medierna om hur olika det ser ut över landet, vilket kan skapa oro. Vi har fortsatt en god tillgång och har en arbetsgrupp tillsatt som nästan uteslutande arbetar med att säkerställa skyddsmaterial. Du kan läsa mer om skyddsmaterial och hur vi arbetar med frågan i den här artikeln som publicerades den 28 maj på vår hemsida.

Fortsatt måste vi ta smittan på allvar. Den kanske inte drabbar dig särskilt hårt, men den kan drabba andra och någon närstående mer allvarligt. Sjukdomen Covid-19 har lett till att fler än 5 200 personer avlidit i vårt land. Vi måste alla bidra och hjälpa till i detta viktiga arbete. Vi måste göra allt vi kan för att skydda oss själva och andra. Påminn varandra om att hålla avståndet. Var uppmärksam på symptom. Det är inte över ännu.

Valdemarsviks kommun