Sammanfattning av enkätsvar v. 26

För att följa hur covid-19 påverkar det lokala näringslivet har vi under våren och sommaren skickat ut en enkät till företagare i kommunen (länk via e-post). Svaren sammanställs och skickas till kommunledning och KSAU-medlemmar samt publiceras på www.naringsliv.valdemarsvik.se.

Här kan du ta del av en sammanfattning av den senaste undersökningen, klicka här!

Tidigare sammanfattningar hittar du här: https://naringsliv.valdemarsvik.se/information-kopplat-till-covid-19/ 

Nu blickar vi framåt mot minskad smittspridning och en fin sommar.

Håll avstånd, håll ut.