AMBASSADÖRSKAP & KLIMAT

Vi som bor och verkar i Valdemarsvik kan tillsammans skapa ett bra samtalsklimat. Vi har alla mycket att vinna på ett gott ambassadörskap som skapar en positiv och rättvis bild av Valdemarsvik.

Tyvärr har det under senare tid uppstått diskussioner som är svåra att hantera både för privat och offentlig verksamhet. Det handlar om diskussioner som saknar mottagare, saknar förslag på lösningar och inte är faktabaserade. Sådana diskussionerna leder inte till utveckling och skapar inte heller något positivt samtalsklimat.

Här finns gott om företag. Många av dem med behov av personal med specifika kunskaper. Under åren har flera företag och den offentliga sektorn haft utmaningar att hitta personal.

Under delar av året kommer besökare hit som generera viktiga intäkter till många näringar. En besökare med ett bra intryck av en ort eller en plats kan ta steget att söka sig tillbaka till platsen för att söka jobb, bosätta sig eller köpa fritidshus.

Vi behöver nya invånare. Vi behöver besökare och vi behöver värna om dem som redan bor här. Med den samhällsförändring som sker finns nya möjligheter för Valdemarsviks kommun. Nya arbetssätt och IT-struktur förändrar när och hur man kan arbeta. Här finns allt som kan behövas i form av restauranger, bank och affärer. Större centralort finns bara 25 minuter bort. Lokal-, mark- och tomtpriserna i Valdemarsvik ligger under storstädernas. Du behöver inte köa på väg till jobbet. Barnen kan erbjudas mycket bra omsorg och skolgång. Föreningslivet är rikt och erbjuder många aktiviteter både inom idrott och annan verksamhet.

Bra ambassadörskap, dialog, fint samtalsklimat och goda samarbeten nycklar för fortsatt framgång att locka besökare, kompetens och nya invånare. Här är du en viktig del i arbetet. Hur agerar du som ambassadör?

Kommunikation och kanaler

Man är alltid välkommen att kontakta kommunen direkt om man har frågor, ärenden eller om något behöver felanmälas. Kommunen kan dock inte bevaka eller besvara frågor som uppstår i sociala mediakanaler som vi själva inte förvaltar. Därför är det viktigt att veta vilka kanaler som är politiska, privata intressekanaler och grupper, eller kommunala. Nedan finns en lista på de kanaler som kommunen råder över samt telefonnummer och e-post där du kan nå oss för dina frågor.

 Kontakt

Om dina åsikter rör politiska ställningstaganden vänder du dig till det politiska parti som frågan rör.

Om din fråga eller ditt ärende rör den kommunala förvaltningen finns följande möjligheter till kontakt:

  • Telefon 0123-19100
  • E-post kommun@valdemarsvik.se

Vill du följa nyheter och händelser i den kommunala verksamheten?

Hemsida:  

www.valdemarsvik.se

www.upplev.valdemarsvik.se

www.naringsliv.valdemarsvik.se

Facebook  

https://www.facebook.com/valdemarsvikskommun/

https://www.facebook.com/naringsliv.valdemarsvik

https://www.facebook.com/hamnaivaldemarsvik/

Instagram    

jobbaivaldemarsvik