Enkät – utvärdering av gångfartsområde

Under sommaren 2020 testades ett provisoriskt gångfartsområde i Valdemarsviks centrum. Syftet var att försöka förstå om just gångfartsområde kunde vara en satsning som skulle gynna invånare, företagare och besökare – som kunde öka centrumets attraktivitet, tillgänglighet och säkerhet.

Det var med små medel man skapade testområdet. Det kom upp skyltar, farthinder i form av cementblock, lite sittmöbler och en del extra blomsterarrangemang. Skulle ett permanent gångfartsområde skapas skulle gestaltning och framkomlighet vara annorlunda.

Här följer några frågor som kommer vara till hjälp i utvärderingen av testperioden av gångfartsområdet: ENKÄT