Svenskt Näringsliv på besök

Visste ni att företagen i Valdemarsvik och deras 1836 anställda bidrar tillsammans med 504 miljoner i skatt varje år?
 
Svenskt Näringsliv utför varje år en undersökning av Företagsklimatet. Idag kom Johan Gustafsson från Svenskt Näringsliv på besök. Tillsammans med kommundirektör, kommunalråd, oppositionsråd och näringslivsutvecklare pratade vi igenom årets resultat och på vilka områden Valdemarsvik har störst förbättringspotential. Det blev givande förmiddag som skapade en viljeriktning att ta med in i vår kommunala verksamhet vars uppdrag är att ge råd, riktlinjer, service, stöd och återkoppling till våra viktiga företagare.
 
Läs mer om resultatet och Svenskt Näringslivs arbete på:
https://naringsliv.valdemarsvik.se/utveckling/foretagsklimat/
https://www.foretagsklimat.se/
 
#karlöhlander #jennyelanderek #perhollertz #johangustafsson