Lägesrapport Corona/covid19 10/9 2020

Viktiga punkter från dagens rapport nedan:
  • Inga nya fall i våra verksamheter
  • Region Östergötland har lämnat stabsläge och nu övergått till normalläge

GLOBALT LÄGE

(jämförelse med föregående lägesrapport 20 augusti)
  • 27 891 329 fall av Covid19 sedan 31 december 2019 (förra veckan: 24 204 686)
  • 903 991 dödsfall (förra veckan: 826 090)
  • I Europa har 4 006 428 smittade rapporterats (förra veckan: 3 522 921)
En avstanning har noterats, framför allt är det USA som påverkar statistiken. Även i Sydamerika är situationen mer stabil. I sydöstra Asien, framför allt Indien, är ökningen dramatisk med dödsfallsantal som ökar i hög takt.
I Europa har vi nu nivåer som vänt uppåt igen. Storbritannien är fortsatt hårt drabbat, liksom Spanien med omfattande spridning i flera delar av landet. Även i Frankrike sker en uppgång. Dock kan läget inte jämföras med hur det såg ut i våras eftersom provtagning genomförs i högre utsträckning nu.
Vid dagens pressträff klockan 14 påminde Folkhälsomyndigheten om att en reseavrådan gäller även fortsatt. Innan utlandsresor behöver man vara noga med att se över sitt försäkringsskydd.

NATIONELLT LÄGE

(statistik från 10/9 2020)
• 86 194 smittade
• 2 579 intensivvårdade
• 5 843 avlidna
I Sverige kan man ana sig till en viss ökning av antalet nya fall, men även här provtas allt fler. Nu lever vi mer som vanligt efter att vi återgått till arbetsplatser och skolor. Effekten av detta kan vi inte se ännu, men om en vecka bör vi kunna utläsa resultatet i statistiken.
Socialstyrelsen konstaterar att antalet patienter på intensivvård är fortsatt lågt, just nu 13 personer i landet som helhet. Läget sammanfattas som stabilt, och de flesta regionerna har lämnat stabsläge och återgått till normalläge.

REGIONALT LÄGE

I Region Östergötland är läget fortsatt stabilt. 3 940 (förra veckan 3 930) personer har bekräftats smittade i länet, och 284 (förra veckan 278) personer har avlidit. Frågor har inkommit sedan förra lägesrapporten om hur många som avlidit till följd av covid19 i vår kommun, men sådan statistik har vi inte tillgång till – endast antal bekräftat smittade redovisas. Du hittar den statistiken längst ner i denna rapport.

LOKALT LÄGE

Vår egen covid-enhet är stängd sedan förra veckan och vi befinner oss i ett normalläge igen. Vi har fortsatt inga smittade på våra vård- och omsorgsboenden. Vi öppnar nu upp vår dagliga verksamhet igen, liksom våra växelvårdplatser. Vår tillgång till skyddsmaterial är god, och vi använder alltid skyddsmaterial vid minsta misstanke om smitta.
Diskussioner om besöksförbudet på äldreboenden pågår på nationell nivå. Vi avvaktar beslut gällande detta.
För att förhindra smitta behöver vi fortsätta att hjälpas åt och agera ansvarsfullt, på samma sätt som tidigare:
  • Tvätta händerna, ofta och länge i varmt vatten
  • Känner du dig det minsta sjuk, stanna hemma. Vanliga symptom är feber, hosta, andningspåverkan, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk.
  • När du känner dig frisk, stanna hemma ytterligare två dagar innan du återvänder till arbetet
  • Undvik sociala kontakter så mycket du kan. Träffa gärna äldre släktingar, men gör det utomhus med tryggt avstånd. Sitt inte intill varandra på jobbet – ha en tom stol mellan er vid exempelvis raster och möten.
Under tisdagen rapporterade regionen ny statistik över läget i kommunerna:
• Linköping, 1 408 (1 366)
• Norrköping, 1 249 (1 203)
• Motala, 322 (313)
• Mjölby, 249 (243)
• Finspång, 212 (210)
• Söderköping, 105 (105)
• Kinda, 88 (87)
• Åtvidaberg, 84 (83)
• Valdemarsvik, 77 (77)
• Vadstena, 72 (71)
• Boxholm, 40 (39)
VALDEMARSVIKS KOMMUN, KOMMUNIKATION