Ändrat resultat visar på behov av nya prioriteringar

Företagare är viktiga för Valdemarsvik. Att föra dialog med det lokala näringslivet kring vad som fungerar bra och vad som har förbättringspotential är prioriterat för Valdemarsviks kommun. Under hösten 2020 kommer mycket av kommunens näringslivsarbete att handla om att skapa bättre relationer med kommunens företagare. Det kommer att vara extra viktigt att bygga upp en väl fungerande dialog mellan beslutsfattare och företagare.

Svenskt Näringsliv gör årligen en undersökning där företagare i Sveriges 290 kommuner ger sin bild av företagsklimatet i den egna kommunen. Valdemarsviks kommun visade under 2018-2019 på ett förbättrat resultat och steg från 2,8 till 3,2 (av 5). I den senaste mätningen som genomfördes i våras visade mätningen att snittresultatet för Sveriges kommuner är nedåtgående och Valdemarsvik följer den trenden. Vi har tappat 0,2. Här kan du läsa mer om resultatet: https://naringsliv.valdemarsvik.se/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/foretagsklimat-2020-1.pdf

Idag släppte Svensk Näringsliv även den rankinglista som följer mätningen. Rankingresultatet väger in tre delar. Delarna finns redovisade nedan. Här får Valdemarsvik tyvärr ett sämre resultat än föregående år. Vi tar detta resultat och andra utmaningar vi har i kommunen på allvar och resultatet visar på behov av prioriteringar och ytterligare fokus på kommunens näringslivsarbete.

Ett bra företagsklimat skapas där gott samarbete finns. Det ställer krav på alla parter, både på företagen och samtliga delar av den kommunala organisationen vad gäller bemötande och kommunikation, tillgänglighet och service. Samarbete är nyckeln då det inte finns någon enskild organisation som ensam råder över de komplexa faktorer som driver utveckling och tillväxt. Nu fortsätter vi vårt arbete med förbättrad dialog och samarbete med våra viktiga företagare. Varmt välkommen att kontakta oss!